Gemeentelijke begroting 2023: ondernemersfonds

Uit de begroting van de gemeenste Súdwest Fryslân 2023 blijkt duidelijk dat het college er al vanuit gaat dat het fonds verlengd wordt, nadat er een “zorgvuldige voorbereiding en evaluatie” heeft plaatsgevonden.

Met andere woorden: we weten nu al dat we verder gaan en zorgen ervoor dat er een rapport wordt opgeleverd die dit ondersteunt?

Waaraan voldoet een zorgvuldige voorbereiding en evaluatie om een voorstel te kunnen doen die recht doet aan de belangen van de betalende eigenaren van niet-woningen in kernen die dit fonds niet willen? Welke echt onafhankelijke partij evalueert dit?

Het college stelt vast dat verreweg het grootste aantal van de 83 dorpen ( 74 dorpen), minder dan 1000 inwoners kent. Waarom zadel je als gemeente deze dorpen op met een fonds?

Het geld dat omgaat in het fonds groeit gestaag: van 1 mio, naar 1,3 mio.

Schuiven naar boven