“Centrale Kas” bij fonds geheel afwezig: politiek en rekenkamer slapen!

Hoewel de gemeente bij de start van het fonds heeft afgesproken dat er met een “Centrale Kas” gewerkt wordt, is dit niet gebeurd.

De afspraak tussen de gemeenteraad en het fondsbestuur was vanaf de start van het fonds duidelijk: “werken met een Centrale Kas”. Daarom wordt ook voor dit onderwerp in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenteraad en Ondernemersfonds speciaal verwezen naar uitgangspunten in de “notitie van 28 oktober 2015”. Hier staat in paragraaf 2:

Het WOB-verzoek dat Ondernemerscollectief SWF heeft ingediend bij de gemeente, bewijst dat er geen centrale kas gevoerd is. Er zijn bedragen overgemaakt naar kernen, zonder dat daar in de bewuste jaren een deugdelijke verantwoording voor is. Het huidige bestuur heeft zelf inmiddels vastgesteld dat er zaken niet goed zijn gegaan. Toch draait het bestuur niets terug. Sterker nog, Ondernemerscollectief vermoed dat de voorzitter van zowel het Ondernemersfonds, als de Federatie, het links en rechts op een akkoordje gooit met de (grote) kernen. Het bestuur toetst niet of onvoldoende of en op welke manier reeds ontvangen geld uit het fonds goed is besteed.

Ondernemerscollectief vermoed daarom dat veel kernen geld van het fonds krijgen, terwijl ze zelf nog gewoon geld van het Ondernemersfonds in kas hebben. Ze hebben het geld van vorige jaren niet uit hebben gegeven. In theorie moeten er daarom tonnen, zo niet miljoenen, in kas zijn bij Ondernemersfonds SWF. Echter, veel geld staat vooral op rekening van deelnemende kernen bijvoorbeeld als een “reservering”.

Als hier diepgravend onderzoek gedaan zou worden, dan gaan schellen van de ogen vallen bij betalende ondernemers en de gemeenteraad! De hoeveelheid restgeld zal veel groter blijken te zijn dan dat er nu door het fondsbestuur wordt gesteld.

Hier is de bewuste notitie van 28 oktober 2015 te downloaden:

Het lijkt wel alsof de Gemeenteraad en coalitie hebben zitten slapen!

Schuiven naar boven