Rekenkamer gemeente SWF start onderzoek

Nadat al regelmatig misstanden zijn aangekaart bij zowel gemeente, als bij de rekenkamer van de gemeente zelf, wordt nu (eindelijk) na meer dan vijf jaar een inhoudelijk en echt onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het functioneren van het ondernemersfonds.

De belangrijkste vragen die zijn geformuleerd, luiden als volgt:

Het doet ons deugd dat er nu eindelijk een goed en diepgaand onderzoek komt door de rekenkamer. Zonder de rekenkamer te willen beïnvloeden vinden wij dat met name de vragen 3 tot en met 5 van groot belang zijn. Daarbij hopen en verwachten wij dat de rekenkamer ook de samenwerkingsovereenkomst uit 2016 zal vergelijken met de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst 2019, de ruimhartige toepassing van de retributieregeling zal toetsen en de afhandeling van de restgelden zal beoordelen. De rechtsongelijkheid door 10% extra inhouding voor het alsnog besteden van de restgelden van 2016-2017 in vergelijk met kernen die restgeld eenvoudig op rekening bijgeschreven hebben gekregen, zal ook in de conclusies meegewogen moeten worden.

 

Centrale kas

Wat niet nadrukkelijk is opgenomen, maar zeer belangrijk zal blijken is de manier waarop invulling wordt gegeven aan het voeren van een Centrale Kas, of juist het grote gebrek hieraan. De subsidieverklaring van de accountant was duidelijk en ook de kasstroomoverzichten moeten duidelijk maken dat gemaakte afspraken met gemeente en de opgelegde transparantie naar ondernemers, met voeten is getreden om bepaalde kernen te bevoordelen. 

Wij wensen dat de rekenkamer ons allen meer transparantie biedt dan we tot nu toe hebben gekregen.

Schuiven naar boven