Rechtszaak tegen gemeente in de LC

De redactie van de Leeuwarder Courant heeft inmiddels ook lucht gekregen van het juridische geschil tussen gemeente Sùdwest Fryslân en diverse ondernemers die zich verzetten tegen de rechtsongelijkheid rond het ondernemersfonds SWF. Nadat de gemeente SWF ongeveer tachtig bezwaarschriften van ondernemers heeft ontvangen en afgewezen, zijn ongeveer vijftien ondernemers een rechtszaak tegen de gemeente SWF […]

Sinterklaas is weer in het land.

Kiezen voor een BIZ betekent dat je eerst gaat kijken waaraan je het geld gaat uitgeven en zorg je ervoor dat je een meerderheid van de ondernemers achter je sluitende begroting krijgt. Ondernemersfonds SWF doet het anders: zorg voor een enorme bak met geld en speel Sinterklaas. Wel onder (strikte) voorwaarden nog even je verlanglijstje […]

Raad wil meer inzicht in Ondernemersfonds

Op woensdag 7 juli 2021 publiceerde de Leeuwarder Courant bijgaand artikel waarin duidelijk wordt dat er wederom vragen aan het college zijn gesteld ten aanzien van het functioneren van het fonds. Ondernemerscollectief SWF is erg blij met deze bijdrage. Wij kunnen ons daarom in hoofdlijn vinden in de inhoud van het artikel. Wel is een […]

Beeldvorming, Fonds en Cultuur Kwartier

Voorzitter van het Ondernemersfonds stuurt een blij bericht de media in met als boodschap dat het Ondernemersfonds SWF als thema “In verbinding” heeft en dat het aantal dorpen en steden is verdubbeld ten opzichte van de vorige editie van het Uit Festival. In zijn tekst benoemt hij expliciet dat Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, […]

“De ondernemers”: wie zijn ze?

Het college en in het bijzonder Bauke Dam, spreekt in het kader van het Ondernemersfonds met regelmaat over “de ondernemers”. “Het fonds is voor en door ondernemers..”, “Ondernemers moeten zelf hun onderlinge verschillen oplossen waar het gaat om het fonds”. Wie objectief kijkt naar “de ondernemers”, zou kunnen zeggen dat dit alle ondernemers in heel […]

BIZ nog lang zo gek nog niet

Al jaren is de huidige opzet van het ondernemersfonds SWF een doorn in het oog van heel veel ondernemers uit deelnemende en niet-deelnemende kernen. Daarnaast houdt het fonds de gemoederen ook binnen de gemeente raad goed bezig en is er met meer dan 90 juridisch onderbouwde WOZ-bezwaren ook voldoende duidelijk dat de bezwaren uit heel […]

Gemeente SWF staat boven de wet

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilde met haar restitutieregeling. Deze regeling is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De gemeenteraad had het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd in verband met de financiële ondersteuning aan een ondernemersfonds. Bepaalde ondernemers krijgen restitutie van deze opslag van de […]

WOZ-bezwaar betekent niet: niet betalen

Wellicht goed te vermelden dat iedereen die zijn/ haar WOZ-bezwaar heeft ingediend bij de gemeente Sùdwest Fryslân, gewoon aan de gemeente moet betalen. Indien gemeente besluit dat het bezwaar gegrond is, dan krijgt u allen het geld ook weer terug. Wel kunt u een verzoek bij de gemeente indienen tot opschorting van uw betaling zolang […]

Retributiecompensatie aanvragen vertraagd

Waar Ondernemersfonds SWF ons eerder al rond 1 mei van elk jaar in de gelegenheid stelt om retributiecompensatie aan te vragen, lijkt dit nu toch vertraagd. Op haar eigen website geeft Ondernemersfonds SWF aan dat zij verwachten dat rond half juni het wel weer mogelijk is om de retributiecompensatie aan te vragen: De kans is […]

Rekenkamer gemeente SWF start onderzoek

Nadat al regelmatig misstanden zijn aangekaart bij zowel gemeente, als bij de rekenkamer van de gemeente zelf, wordt nu (eindelijk) na meer dan vijf jaar een inhoudelijk en echt onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het functioneren van het ondernemersfonds. De belangrijkste vragen die zijn geformuleerd, luiden als volgt: Het doet ons deugd dat er nu eindelijk […]

Ook VNO/NCW positief over BIZ

In onze mooie en vooral ook grote en diverse gemeente probeert de gemeente nog steeds het wiel zelf uit te vinden, zonder te rade te gaan bij instituten voor ondernemers. Ook de ondernemersfederatie richt werkgroepen met gerenommeerde en gerespecteerde ondernemers in om vervolgens zelf het wiel uit te willen vinden. Hierbij lijkt de gedachte “wat […]

Restgeld nader bekeken

Vanaf de start van het fonds is “restgeld” een belangrijk onderdeel van het fondsbeheer. Het was vanaf het begin duidelijk: ” geld, bijeengebracht in een kern, zal altijd beschikbaar blijven voor die kern.” Het fondsbestuur is van dit principe afgestapt en stelt dat zij dit konden doen omdat hiertoe democratisch besloten is in de toenmalige […]

Raadsvoorstel Teylingen aangenomen: ondernemers gecompenseerd!

Donderdagavond 11 maart heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten de ondernemers in Teylingen te compenseren voor hun WOZ-verhoging (tbv Ondernemersfonds) over 2017. Ook vergoedt de gemeente juridische kosten, zij het (nog) niet alles. Nadat het Hof in Den Haag in mei 2020 vernietigend heeft geoordeeld over de strijdigheid van het Ondernemersfonds van Teylingen met de […]

Raadsvergadering 8 maart 2021: Is water nat?

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 maart ging het er verhit aan toe over diverse onderwerpen, waaronder Empatec, maar ook weer over het Ondernemersfonds. Waar diverse politieke partijen vinden dat de kosten van een diepgravend onderzoek naar de misstanden bij Empatec te hoog zijn, weigeren tal van partijen inhoudelijk te kijken naar de grote hoeveelheden […]

“Centrale Kas” bij fonds geheel afwezig: politiek en rekenkamer slapen!

Hoewel de gemeente bij de start van het fonds heeft afgesproken dat er met een “Centrale Kas” gewerkt wordt, is dit niet gebeurd. De afspraak tussen de gemeenteraad en het fondsbestuur was vanaf de start van het fonds duidelijk: “werken met een Centrale Kas”. Daarom wordt ook voor dit onderwerp in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenteraad […]

Schuiven naar boven