WOZ-bezwaar betekent niet: niet betalen

Wellicht goed te vermelden dat iedereen die zijn/ haar WOZ-bezwaar heeft ingediend bij de gemeente Sùdwest Fryslân, gewoon aan de gemeente moet betalen. Indien gemeente besluit dat het bezwaar gegrond is, dan krijgt u allen het geld ook weer terug. Wel kunt u een verzoek bij de gemeente indienen tot opschorting van uw betaling zolang […]

Retributiecompensatie aanvragen vertraagd

Waar Ondernemersfonds SWF ons eerder al rond 1 mei van elk jaar in de gelegenheid stelt om retributiecompensatie aan te vragen, lijkt dit nu toch vertraagd. Op haar eigen website geeft Ondernemersfonds SWF aan dat zij verwachten dat rond half juni het wel weer mogelijk is om de retributiecompensatie aan te vragen: De kans is […]

Rekenkamer gemeente SWF start onderzoek

Nadat al regelmatig misstanden zijn aangekaart bij zowel gemeente, als bij de rekenkamer van de gemeente zelf, wordt nu (eindelijk) na meer dan vijf jaar een inhoudelijk en echt onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het functioneren van het ondernemersfonds. De belangrijkste vragen die zijn geformuleerd, luiden als volgt: Het doet ons deugd dat er nu eindelijk […]

Ook VNO/NCW positief over BIZ

In onze mooie en vooral ook grote en diverse gemeente probeert de gemeente nog steeds het wiel zelf uit te vinden, zonder te rade te gaan bij instituten voor ondernemers. Ook de ondernemersfederatie richt werkgroepen met gerenommeerde en gerespecteerde ondernemers in om vervolgens zelf het wiel uit te willen vinden. Hierbij lijkt de gedachte “wat […]

Restgeld nader bekeken

Vanaf de start van het fonds is “restgeld” een belangrijk onderdeel van het fondsbeheer. Het was vanaf het begin duidelijk: ” geld, bijeengebracht in een kern, zal altijd beschikbaar blijven voor die kern.” Het fondsbestuur is van dit principe afgestapt en stelt dat zij dit konden doen omdat hiertoe democratisch besloten is in de toenmalige […]

Raadsvoorstel Teylingen aangenomen: ondernemers gecompenseerd!

Donderdagavond 11 maart heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten de ondernemers in Teylingen te compenseren voor hun WOZ-verhoging (tbv Ondernemersfonds) over 2017. Ook vergoedt de gemeente juridische kosten, zij het (nog) niet alles. Nadat het Hof in Den Haag in mei 2020 vernietigend heeft geoordeeld over de strijdigheid van het Ondernemersfonds van Teylingen met de […]

Raadsvergadering 8 maart 2021: Is water nat?

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 maart ging het er verhit aan toe over diverse onderwerpen, waaronder Empatec, maar ook weer over het Ondernemersfonds. Waar diverse politieke partijen vinden dat de kosten van een diepgravend onderzoek naar de misstanden bij Empatec te hoog zijn, weigeren tal van partijen inhoudelijk te kijken naar de grote hoeveelheden […]

“Centrale Kas” bij fonds geheel afwezig: politiek en rekenkamer slapen!

Hoewel de gemeente bij de start van het fonds heeft afgesproken dat er met een “Centrale Kas” gewerkt wordt, is dit niet gebeurd. De afspraak tussen de gemeenteraad en het fondsbestuur was vanaf de start van het fonds duidelijk: “werken met een Centrale Kas”. Daarom wordt ook voor dit onderwerp in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenteraad […]

WOB-verzoek: Subsidieverklaring accountant, “onlogische conclusies”

Ondernemerscollectief SWF heeft na een WOB-verzoek bij de gemeente Sudwest Fryslan op tijd een reactie en de gevraagde documenten ontvangen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeenteraad genoegen neemt met de uitkomsten van dit “onderzoek” en dus met de verklaring van de accountant. Wie uit de gemeenteraad of de pers pakt dit verder op? […]

Ondernemersfonds = Federatie = De grote Van der Leur show

Robert van der Leur is voorzittersl bij de Federatie en het Ondernemersfonds SWF. Onafhankelijkheid is hem dus vreemd. Zelfkritiek op het fonds krijgt zo nooit vrij baan. De”ex-taartenbakker” uit Bolsward maakt duidelijk welke belangen gediend worden: met name die van Bolsward en natuurlijk Sneek. Hoe onafhankelijk is de Raad van Toezicht? Ondernemerscollectief SWF is van […]

Juridisch vergelijk Sùdwest Fryslân en Teylingen

Ondernemerscollectief SWF helpt het college en de raad met een overzicht. Ondanks de aanwezigheid van een advocaat in het college, weet wethouder Gea Wielinga niet wat jurisprudentie betekent. Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020 stelt wethouder Wielinga dat een uitspraak van het Hof geen jurisprudentie is. Bertus Walsma van GBTL, naast raadslid ook werkzaam […]

Bezwaar op aanstaande WOZ-beschikking

In februari valt de WOZ-beschikking weer in de bus. Dit is het moment om bezwaar aan te tekenen. Ondernemerscollectief SWF zal op deze site een juridisch kloppend bezwaarschrift tonen waar de politiek niet omheen kan. Het is belangrijk dat u ook tijdig een bezwaar indient. Op dit moment onderzoekt een jurist hoe het bezwaarschrift het […]

Oud fondsmanager Hoogenboom ziet geen problemen

In het artikel van Jan Peter Soenveld in het Friesche Dagblad van 7 januari geeft voormalig fondsmanager Jacques Hoogenboom zijn visie op op de aanwezigheid van juridische risico’s. Bijzonder aan de uitspraken is dat Hoogenboom zelf van de start betrokken is geweest bij de opzet en uitvoering van het fonds. Niet onbelangrijk: hij is verbonden […]

Media

Friesch Dagblad 7 januari 2020: Oud fondsmanager ziet geen reden tot onrust. Friesch Dagblad 29 december 2020: Uitspraak het Hof in Den Haag legt bom onder Ondernemersfonds SWF. https://www.focus-sudwest-fryslan.nl/algemeen/wie-betaalt-het-dorpsfeest-ondernemers-kleine-kernen-sudwest-worstelen-met-het-ondernemersfonds.html

Jurisprudentie legt bom onder Ondernemersfonds SWF

Mede naar aanleiding van vragen van Semplonius in de Raadsvergadering, heeft het college aan de Raad beloofd haar voor het einde van het jaar te informeren over de impact van jurisprudentie (Bodegraven-Reeuwijk en Teylingen) op het voortbestaan van het Ondernemersfonds SWF. Het College lijkt voor te sorteren op het afschaffen van de Retributieregeling in het […]

Vereniging Ondernemerscollectief SWF is opgericht

Om voor alle ondernemers in Sùdwest Fryslân én de gemeente een gesprekspartner te kunnen zijn, is een formele vereniging noodzakelijk. Het verheugd ons dan ook u te kunnen mededelen dat de vereniging Ondernemerscollectief SWF onlangs is opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Fokke Hoekema (voorzitter, Woudsend), Epke Bootsma (penningmeester, Blauwhuis) en Chris van der Molen […]

Schuiven naar boven