Motie ingediend: onderzoek rechtmatigheid van het fonds

Op 12 november 2020 hebben de fracties van Semplonius, FNP, GBTL en De Wind een motie ingediend. Hierbij is gevraagd wat de gevolgen van recente rechtsspraak zijn voor de rechtmatigheid van het Ondernemersfonds SWF.

Op PvdA en 1 raadslid van Groen Links na, heeft de voltallige raad ingestemd met een aanvullend onderzoek naar de invloed van recente jurisprudentie op het voortbestaan van het Ondernemersfonds in zijn huidige vorm.

Schuiven naar boven